Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm:0

Tổng tiền:0

Xem chi tiết giỏ hàng

Hổ trợ trực tuyến

Ms. Vân - 0909418459

Ms. Vân - 0909418459

Ms. Vân - 0909418459

Ms. Vân - 0909418459

kd04sutech@gmail.com

kd04sutech@gmail.com

Ms Vân - 0909 418 459

Ms Vân - 0909 418 459

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online0
  • Hôm nay0
  • Hôm qua0
  • Trong tuần0
  • Trong tháng0
  • Tổng cộng0

Từ khóa: vỏ nhật bản

Vỏ xe nâng 23x10-12 nhật bản

Vỏ xe nâng 23x10-12 nhật bản

Vỏ xe nâng 23x10-12 bridgestone, vỏ xe nâng 23x10-12 nhật bản, vỏ xe nâng 23x10-12, lốp công trình 23x10-12 bridgestone, mâm xe nâng 23x10-12, săm xe nâng 23x10-12, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 23x10-12 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 23x10-12 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 23x10-12 nhật bản.

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 200/50-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 200/50-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 200/50-10 bridgestone, vỏ xe nâng 200/50-10 nhật bản, vỏ xe nâng 200/50-10, lốp công trình 200/50-10 bridgestone, mâm xe nâng 200/50-10, săm xe nâng 200/50-10, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 200/50-10 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 200/50-10 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 200/50-10 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 2.50-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 2.50-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 2.50-10 bridgestone, vỏ xe nâng 2.50-10 nhật bản, vỏ xe nâng 2.50-10, lốp công trình 2.50-10 bridgestone, mâm xe nâng 2.50-10, săm xe nâng 2.50-10, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 2.50-10 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 2.50-10 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 250-10 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 16x6-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 16x6-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 16x6-8 bridgestone, vỏ xe nâng 16x6-8 nhật bản, vỏ xe nâng 16x6-8, lốp công trình 16x6-8 bridgestone, mâm xe nâng 16x6-8, săm xe nâng 16x6-8, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 16x6-8 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 16x6-8 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 16x6-8 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 4.00-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 4.00-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 4.00-8 bridgestone, vỏ xe nâng 4.00-8 nhật bản, vỏ xe nâng 4.00-8, lốp công trình 4.00-8 bridgestone, mâm xe nâng 4.00-8, săm xe nâng 4.00-8, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 4.00-8 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 4.00-8 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 4.00-8 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 5.00-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 5.00-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 5.00-8 bridgestone, vỏ xe nâng 5.00-8 nhật bản, vỏ xe nâng 5.00-8, lốp công trình 5.00-8 bridgestone, mâm xe nâng 5.00-8, săm xe nâng 5.00-8, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 5.00-8 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 5.00-8 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 5.00-8 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 18x7-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 18x7-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 18x7-8 bridgestone, vỏ xe nâng 18x7-8 nhật bản, vỏ xe nâng 18x7-8, lốp công trình 18x7-8 bridgestone, mâm xe nâng 18x7-8, săm xe nâng 18x7-8, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 18x7-8 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 18x7-8 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 18x7-8 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 6.50-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.50-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.50-10 bridgestone, vỏ xe nâng 6.50-10 nhật bản, vỏ xe nâng 6.50-10, lốp công trình 6.50-10 bridgestone, mâm xe nâng 6.50-10, săm xe nâng 6.50-10, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 6.50-10 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 6.50-10 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 6.50-10 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 7.00-12 nhật bản

Vỏ xe nâng 7.00-12 nhật bản

Vỏ xe nâng 7.00-12 bridgestone, vỏ xe nâng 7.00-12 nhật bản, vỏ xe nâng 7.00-12, lốp công trình 7.00-12 bridgestone, mâm xe nâng 7.00-12, săm xe nâng 7.00-12, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 7.00-12 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 7.00-12 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 7.00-12 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 6.00-9 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.00-9 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.00-9 bridgestone, vỏ xe nâng 6.00-9 nhật bản, vỏ xe nâng 6.00-9, lốp công trình 6.00-9 bridgestone, mâm xe nâng 6.00-9, săm xe nâng 6.00-9, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 6.00-9 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 6.00-9 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 6.00-9 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 28x9-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 28x9-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 28x9-15 bridgestone, vỏ xe nâng 28x9-15 nhật bản, vỏ xe nâng 28x9-15, lốp công trình 28x9-15 bridgestone, mâm xe nâng 28x9-15, săm xe nâng 28x9-15, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 28x9-15 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 28x9-15 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 28x9-15 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 5.50-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 5.50-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 5.50-15 bridgestone, vỏ xe nâng 5.50-15 nhật bản, vỏ xe nâng 5.50-15, lốp công trình 5.50-15 bridgestone, mâm xe nâng 5.50-15, săm xe nâng 5.50-15, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 5.50-15 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 5.50-15 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 5.50-15 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 21x8-9 nhật bản

Vỏ xe nâng 21x8-9 nhật bản

Vỏ xe nâng 21x8-9 bridgestone, vỏ xe nâng 21x8-9 nhật bản, vỏ xe nâng 21x8-9, lốp công trình 21x8-9 bridgestone, mâm xe nâng 21x8-9, săm xe nâng 21x8-9, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 21x8-9 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 21x8-9 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 21x8-9 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 8.25-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 8.25-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 8.25-15  bridgestone, vỏ xe nâng 8.25-15  nhật bản, vỏ xe nâng 8.25-15 , lốp công trình 8.25-15  bridgestone, mâm xe nâng 8.25-15 , săm xe nâng 8.25-15 , vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 8.25-15  bridgestone, vỏ xe nâng đặc 8.25-15  bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 8.25-15  nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe xúc lật 18-19.5 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc lật 18-19.5 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc 18-19.5, vỏ xe xúc lật 18-19.5 nhật bản, lốp xe xúc 18-19.5 bridgestone, lốp xe xúc 18-19.5, vo xe xuc 18-19.5, vỏ xe xúc lật nhật bản, bán vỏ xe xúc 18-19.5, lắp đặt vỏ xe xúc lật 18-19.5, lốp công trình 18-19.5 nhật bản, ruột xe xúc 18-19.5, mâm xe xúc 18-19.5, săm xe xúc 18-19.5, yếm xe xúc 18-19.5

Vỏ xe xúc lật 18-19.5. Hiệu: Bridgestone. Xuất xứ: Nhật Bản

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe xúc lật. Tags: vỏ xe xúc lật nhật bản, vỏ xe xúc lật 18-19.5 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe xúc lật 10.5/80-18 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc lật 10.5/80-18 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc 10.5/80-18, vỏ xe xúc lật 10.5/80-18 nhật bản, lốp xe xúc 10.5/80-18 bridgestone, lốp xe xúc 10.5/80-18, vo xe xuc 10.5/80-18, vỏ xe xúc lật nhật bản, bán vỏ xe xúc 10.5/80-18, lắp đặt vỏ xe xúc lật 10.5/80-18, lốp công trình 10.5/80-18 nhật bản, ruột xe xúc 10.5/80-18, mâm xe xúc 10.5/80-18, săm xe xúc 10.5/80-18, yếm xe xúc 10.5/80-18

Vỏ xe xúc lật 10.5/80-18. Hiệu: Bridgestone. Xuất xứ: Nhật Bản

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe xúc lật. Tags: vỏ xe xúc lật nhật bản, vỏ xe xúc lật 10.5/80-18 nhật bản

 

Vui lòng gọi

Vỏ xe xúc lật 12-16.5 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc lật 12-16.5 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc 12-16.5, vỏ xe xúc lật 12-16.5 nhật bản, lốp xe xúc 12-16.5 bridgestone, lốp xe xúc 12-16.5, vo xe xuc 12-16.5, vỏ xe xúc lật nhật bản, bán vỏ xe xúc 12-16.5, lắp đặt vỏ xe xúc lật 12-16.5, lốp công trình 12-16.5 nhật bản, ruột xe xúc 12-16.5, mâm xe xúc 12-16.5, săm xe xúc 12-16.5, yếm xe xúc 12-16.5

Vỏ xe xúc lật 12-16.5. Hiệu: Bridgestone. Xuất xứ: Nhật Bản

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe xúc lật. Tags: vỏ xe xúc lật nhật bản, vỏ xe xúc lật 12-16.5 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe xúc lật 31x15.5-15 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc lật 31x15.5-15 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc 31x15.5-15, vỏ xe xúc lật 31x15.5-15 nhật bản, lốp xe xúc 31x15.5-15 bridgestone, lốp xe xúc 31x15.5-15, vo xe xuc 31x15.5-15, vỏ xe xúc lật nhật bản, bán vỏ xe xúc 31x15.5-15, lốp công trình 31x15.5-15, nhật bản, ruột xe xúc 31x15.5-15,, mâm xe xúc 31x15.5-15,, săm xe xúc 31x15.5-15,, yếm xe xúc 31x15.5-15,

Vỏ xe xúc lật 31x15.5-15,. Hiệu: Bridgestone. Xuất xứ: Nhật Bản

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe xúc lật. Tags: vỏ xe xúc lật nhật bản, vỏ xe xúc lật 31x15.5-15 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe xúc lật 405/70-20 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc lật 405/70-20 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc 405/70-20, vỏ xe xúc lật 405/70-20 nhật bản, lốp xe xúc 405/70-20 bridgestone, lốp xe xúc 405/70-20, vo xe xuc 405/70-20, vỏ xe xúc lật nhật bản, bán vỏ xe xúc 405/70-20, lắp đặt vỏ xe xúc lật 405/70-20, lốp công trình 405/70-20 nhật bản, ruột xe xúc 405/70-20, mâm xe xúc 405/70-20, săm xe xúc 405/70-20, yếm xe xúc 405/70-20

Vỏ xe xúc lật 405/70-20. Hiệu: Bridgestone. Xuất xứ: Nhật Bản

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe xúc lật. Tags: vỏ xe xúc lật nhật bản, vỏ xe xúc lật 405/70-20 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe xúc lật 15.5/60-18 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc lật 15.5/60-18 Bridgestone Nhật Bản

Thông số kỹ thuật vỏ xe xúc lật 15.5/60-18: 

Size: 15.5/60-18 hoặc 155/60-18

Đường kính ngoài: 950mm

Bề rộng vỏ: 402mm

Vỏ xe xúc lật 15.5/60-18. Hiệu: Bridgestone. Xuất xứ: Nhật Bản

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe xúc lật. Tags: vỏ xe xúc lật nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe xúc lật 14-17.5 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc lật 14-17.5 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ xe xúc 14-17.5, vỏ xe xúc lật 14-17.5 nhật bản, lốp xe xúc 14-17.5 bridgestone, lốp xe xúc 14-17.5, vo xe xuc 14-17.5, vỏ xe xúc lật nhật bản, bán vỏ xe xúc 14-17.5, lắp đặt vỏ xe xúc lật 14-17.5, lốp công trình 14-17.5 nhật bản, ruột xe xúc 14-17.5, mâm xe xúc 14-17.5, săm xe xúc 14-17.5, yếm xe xúc 14-17.5

Vỏ xe xúc lật 14-17.5. Hiệu: Bridgestone. Xuất xứ: Nhật Bản

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe xúc lật. Tags: vỏ xe xúc lật nhật bản, vỏ xe xúc lật 14-17.5 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe xúc lật 10-16.5 bridgestone nhật bản

Vỏ xe xúc lật 10-16.5 bridgestone nhật bản

Vỏ xe xúc 10-16.5, vỏ xe xúc lật 10-16.5 nhật bản, lốp xe xúc 10-16.5 bridgestone, lốp xe xúc 10-16.5, vo xe xuc 10-16.5, vỏ xe xúc lật nhật bản, bán vỏ xe xúc 10-16.5, lắp đặt vỏ xe xúc lật 10-16.5 , lốp công trình 10-16.5  nhật bản, ruột xe xúc 10-16.5 , mâm xe xúc 10-16.5 , săm xe xúc 10-16.5 , yếm xe xúc 10-16.5. 

Vỏ xe xúc lật 10-16.5. Hiệu: Bridgestone. Xuất xứ: Nhật Bản

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe xúc lật. Tags: vỏ xe xúc lật nhật bản, vỏ xe xúc lật 10-16.5 nhật bản

Vui lòng gọi