Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm:0

Tổng tiền:0

Xem chi tiết giỏ hàng

Hổ trợ trực tuyến

Ms. Vân - 0909418459

Ms. Vân - 0909418459

Ms. Vân - 0909418459

Ms. Vân - 0909418459

kd04sutech@gmail.com

kd04sutech@gmail.com

Ms Vân - 0909 418 459

Ms Vân - 0909 418 459

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online0
 • Hôm nay0
 • Hôm qua0
 • Trong tuần0
 • Trong tháng0
 • Tổng cộng0

VỎ XE NÂNG NHẬT BẢN

Vỏ đặc xe nâng 7.00-12 Aichi Nhật Bản

Vỏ đặc xe nâng 7.00-12 Aichi Nhật Bản

Đường kính ngoài: 653mm

Bề rộng vỏ: 179mm

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ đặc 700-12vỏ xe nâng aichi

Vui lòng gọi

Vỏ đặc xe nâng 7.00-12 Bridgestone Nhật Bản

Vỏ đặc xe nâng 7.00-12 Bridgestone Nhật Bản

Đường kính ngoài: 647mm 

Bề rộng vỏ: 170mm 

Danh mục: vỏ xe nâng. Tag: vỏ xe nâng bridgestonevỏ đặc 7.00-12

Vui lòng gọi

Vỏ đặc xe nâng 6.50-10 Brisgestone Nhật Bản

Vỏ đặc xe nâng 6.50-10 Brisgestone Nhật Bản

Đường kính ngoài: 575mm

Bề rộng vỏ: 180mm

Danh mục: vỏ xe nâng. Tag: vỏ xe nâng bridgestonevỏ đặc 6.50-10

Vui lòng gọi

Vỏ đặc xe nâng 6.00-9 Aichi Nhật Bản

Vỏ đặc xe nâng 6.00-9 Aichi Nhật Bản

Đường kính ngoài: 525mm

Bề rộng vỏ: 145mm 

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ đặc 600-9, vỏ xe nâng aichi

Vui lòng gọi

Vỏ đặc xe nâng 6.00-9 Bridgestone Nhật bản

Vỏ đặc xe nâng 6.00-9 Bridgestone Nhật bản

Size: 6.00-9

Đường kính ngoài: 540mm

Bề rộng vỏ: 156mm 

Danh mục: vỏ xe nâng. Tag: vỏ xe nâng bridgestone, vỏ đặc 6.00-9

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 23x10-12 nhật bản

Vỏ xe nâng 23x10-12 nhật bản

Vỏ xe nâng 23x10-12 bridgestone, vỏ xe nâng 23x10-12 nhật bản, vỏ xe nâng 23x10-12, lốp công trình 23x10-12 bridgestone, mâm xe nâng 23x10-12, săm xe nâng 23x10-12, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 23x10-12 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 23x10-12 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 23x10-12 nhật bản.

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 200/50-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 200/50-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 200/50-10 bridgestone, vỏ xe nâng 200/50-10 nhật bản, vỏ xe nâng 200/50-10, lốp công trình 200/50-10 bridgestone, mâm xe nâng 200/50-10, săm xe nâng 200/50-10, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 200/50-10 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 200/50-10 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 200/50-10 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 2.50-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 2.50-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 2.50-10 bridgestone, vỏ xe nâng 2.50-10 nhật bản, vỏ xe nâng 2.50-10, lốp công trình 2.50-10 bridgestone, mâm xe nâng 2.50-10, săm xe nâng 2.50-10, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 2.50-10 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 2.50-10 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 250-10 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 6.00-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.00-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.00-15 bridgestone, vỏ xe nâng 6.00-15 nhật bản, vỏ xe nâng 6.00-15, lốp công trình 6.00-15 bridgestone, mâm xe nâng 6.00-15, săm xe nâng 6.00-15, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 6.00-15 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 6.00-15 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 6.00-15 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 23x9-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 23x9-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 23x9-10 bridgestone, vỏ xe nâng 23x9-10 nhật bản, vỏ xe nâng 23x9-10, lốp công trình 23x9-10 bridgestone, mâm xe nâng 23x9-10, săm xe nâng 23x9-10, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 23x9-10 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 23x9-10 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 23x9-10 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 16x6-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 16x6-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 16x6-8 bridgestone, vỏ xe nâng 16x6-8 nhật bản, vỏ xe nâng 16x6-8, lốp công trình 16x6-8 bridgestone, mâm xe nâng 16x6-8, săm xe nâng 16x6-8, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 16x6-8 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 16x6-8 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 16x6-8 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 4.00-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 4.00-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 4.00-8 bridgestone, vỏ xe nâng 4.00-8 nhật bản, vỏ xe nâng 4.00-8, lốp công trình 4.00-8 bridgestone, mâm xe nâng 4.00-8, săm xe nâng 4.00-8, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 4.00-8 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 4.00-8 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 4.00-8 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 5.00-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 5.00-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 5.00-8 bridgestone, vỏ xe nâng 5.00-8 nhật bản, vỏ xe nâng 5.00-8, lốp công trình 5.00-8 bridgestone, mâm xe nâng 5.00-8, săm xe nâng 5.00-8, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 5.00-8 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 5.00-8 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 5.00-8 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 18x7-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 18x7-8 nhật bản

Vỏ xe nâng 18x7-8 bridgestone, vỏ xe nâng 18x7-8 nhật bản, vỏ xe nâng 18x7-8, lốp công trình 18x7-8 bridgestone, mâm xe nâng 18x7-8, săm xe nâng 18x7-8, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 18x7-8 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 18x7-8 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 18x7-8 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 6.50-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.50-10 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.50-10 bridgestone, vỏ xe nâng 6.50-10 nhật bản, vỏ xe nâng 6.50-10, lốp công trình 6.50-10 bridgestone, mâm xe nâng 6.50-10, săm xe nâng 6.50-10, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 6.50-10 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 6.50-10 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 6.50-10 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 7.00-12 nhật bản

Vỏ xe nâng 7.00-12 nhật bản

Vỏ xe nâng 7.00-12 bridgestone, vỏ xe nâng 7.00-12 nhật bản, vỏ xe nâng 7.00-12, lốp công trình 7.00-12 bridgestone, mâm xe nâng 7.00-12, săm xe nâng 7.00-12, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 7.00-12 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 7.00-12 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 7.00-12 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 6.00-9 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.00-9 nhật bản

Vỏ xe nâng 6.00-9 bridgestone, vỏ xe nâng 6.00-9 nhật bản, vỏ xe nâng 6.00-9, lốp công trình 6.00-9 bridgestone, mâm xe nâng 6.00-9, săm xe nâng 6.00-9, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 6.00-9 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 6.00-9 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 6.00-9 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 28x9-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 28x9-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 28x9-15 bridgestone, vỏ xe nâng 28x9-15 nhật bản, vỏ xe nâng 28x9-15, lốp công trình 28x9-15 bridgestone, mâm xe nâng 28x9-15, săm xe nâng 28x9-15, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 28x9-15 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 28x9-15 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 28x9-15 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 5.50-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 5.50-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 5.50-15 bridgestone, vỏ xe nâng 5.50-15 nhật bản, vỏ xe nâng 5.50-15, lốp công trình 5.50-15 bridgestone, mâm xe nâng 5.50-15, săm xe nâng 5.50-15, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 5.50-15 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 5.50-15 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 5.50-15 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 21x8-9 nhật bản

Vỏ xe nâng 21x8-9 nhật bản

Vỏ xe nâng 21x8-9 bridgestone, vỏ xe nâng 21x8-9 nhật bản, vỏ xe nâng 21x8-9, lốp công trình 21x8-9 bridgestone, mâm xe nâng 21x8-9, săm xe nâng 21x8-9, vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 21x8-9 bridgestone, vỏ xe nâng đặc 21x8-9 bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 21x8-9 nhật bản

Vui lòng gọi

Vỏ xe nâng 8.25-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 8.25-15 nhật bản

Vỏ xe nâng 8.25-15  bridgestone, vỏ xe nâng 8.25-15  nhật bản, vỏ xe nâng 8.25-15 , lốp công trình 8.25-15  bridgestone, mâm xe nâng 8.25-15 , săm xe nâng 8.25-15 , vỏ xe nâng bridgestone, vỏ xe nâng hơi 8.25-15  bridgestone, vỏ xe nâng đặc 8.25-15  bridgestone. 

Vui lòng liên hệ: 0909 418 459 Ms. Vân

Danh mục: vỏ xe nâng. Tags: vỏ xe nâng nhật bản, vỏ xe nâng 8.25-15  nhật bản

Vui lòng gọi

VỎ XE NÂNG NHẬT BẢN, LỐP XE NÂNG AICHI, LỐP XE NÂNG BRIDGESTONE

Công ty Sutech chuyên cung cấp sản phẩm vỏ xe nâng, vỏ xe xúc, vỏ xe lu láng, vỏ xe lu láng, vỏ xe lu rung, vỏ xe máy cày, vỏ xe công trình, vỏ xe công nghiệp trực tiếp không qua trung gian thương mại. 

Vỏ xe nâng Nhật Bản là được sản xuất sản phẩm tại Nhật Bản mà chúng tôi phân phối xin chia sẻ với quý khách hai thương hiệu đang được khách hàng tin dùng nhiều là:  

 • Vỏ xe nâng đặc bridgestone

Vỏ xe nâng đặc bridgestone​​​​​​​

 • Vỏ xe nâng đặc aichi

​​​​​​​Vỏ xe nâng đặc aichi​​​​​​​

Mô tả sản phẩm vỏ xe Nhật Bản: 

 • Cung cấp lốp xe nâng Nhật Bản chất lượng cao cho tất cả các dòng xe nâng 
 • Lốp khí nén hoặc lốp đặc đều có sẵn số lượng lớn 
 • Giá cả cạnh tranh phụ thuộc vào kích cỡ lốp và loại lốp 
 • Chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

Vỏ xe nâng đặc aichi và bridgestone với các ưu điểm như: 

 • Hợp chất cao su đặc
 • Khả năng chống đâm thủng và mòn trên tất cả các loại bề mặt tốt 
 • Với hiệu suất làm việc cao, ít phải thay thế bảo dưỡng, độ bám đường ở những địa hình bằng phẳng tốt
 • Xe nâng sử dụng lốp nâng đặc có độ ổn định cao hơn khi nâng hạ và vào cua gấp 
 • Không cần bơm hơi 
 • Độ bền tuyệt vời

Khả năng chống đâm thủng và mòn trên tất cả các loại bề mặt tốt được làm bằng hợp chất cao su đặc biệt tạo nên độ bền và sự êm ái thích hợp cho các khu vực đòi hỏi sự vệ sinh như: chế biến thực phẩm, thuốc, công nghệ dệt may,...

Thông số vỏ xe nâng Nhật Bản với các loại như: lốp xe nâng 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 7.00-12, 6.50-10, 200/50-10, 16x6x10 1/2-8, 16x6-8, 18x7-8, 21x8-9, 23x9-10, 23x10-12, 7.50-16, ...

Vỏ xe nâng đặc Nhật Bản

Hãy chọn mua vỏ xe nâng đặc của Sutech vì: 

 • Sản phẩm chính hãng, giá tốt nhất thị trường
 • Quy trình tháo - lắp vỏ xe nâng, lốp xe nâng đúng kỹ thuật 
 • Giao hàng và ép mâm tận nơi

Sutech còn chuyên phân phối vỏ xe nâng chính hãng 100% với giá tốt nhât, tặng kèm dịch vụ ép mâm. Các thương hiệu lốp đặc tại Sutech bao gồm: dunlop, komachi, kumakai, masai, solitech, solideal, ...

Lốp xe nâng đặc Nhật Bản

Vỏ xe nâng đặc Nhật Bản​​​​​​​

Tham khảo thêm một số hình ảnh VỎ XE NÂNG TẠI ĐÂY

Sutech còn cung cấp các sản phẩm khác như: 

Vỏ xe nâng đặc 

Vỏ xe nâng hơi 

Vỏ xe xúc lật 

Thông tin liên hệ: 

Hotline/ zalo: 0909418459 Ms. Vân 

Mail: kd04sutech@gmail.com 

Skype: kd04sutech 

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM 

Địa chỉ: 35/21 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất Quận 12, Tp. HCM 

Website tham khảo: 

https://xenang.sutech.com.vn/

http://voxenang-voxexuc-voxecogioisutech.blogspot.com/

https://voxenangsutech.blogspot.com/