Bạn có thể mua hàng tại công ty chúng tôi:

  1. Gọi điện trực tiếp vào số hotline: 0909 418 459 (Ms. Vân) -  xenang.sutech.com.vn ( Phần hỗ trợ trực tuyến ): 
  2. Đến công ty chúng tôi để xem mẫu và mua hàng. ( Nếu số lượng lớn cần đặt trước )
  3. Bạn có thể chát trực tuyến trên trang web của chúng tôi. 

Trang web chính:https://xenang.sutech.com.vn/

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN