Vỏ xe xúc bridgestone, toyoma (Nhật bản)

Vỏ xe xúc bkt, mrf (ấn độ)

Vỏ xe xúc solideal (srilanka)

Vỏ xe xúc lixin ( đài loan)

Vỏ xe xúc deestone (thái lan)

vỏ xe xúc

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại vỏ xe xúc, lốp xe xúc, bánh xe xúc với nhiều thông số, xuất xứ từ nhiều nước khác nhau.

-Vỏ xe xúc 42x17-20 Thái lan, ấn độ, nhật bản, srilanka, hàn quốc.

-vỏ xe xúc 10-16.5 thái lan, ấn độ, nhật bản, srilanka, hàn quốc.

-Vỏ xe xúc 15.5-25 thái lan, ấn độ, nhật bản, srilanka, hàn quốc.

-Vỏ xe xúc 18.4-24 thái lan, ấn độ, nhật bản, srilanka, hàn quốc.

Một số thông số chuyên dùng khác của vỏ xe xúc, lốp xe xúc, bánh xe xúc: 10-16.5, 12-16.5, 10.5/80-8, 12.5/70-16, 14-17.5, 12.5-18, 12.5/80-18, 15.5/60-18, 18-19.5, 17.5/65-20, 405/70-20, 16/70-20, 9.00-20, 13.00-24, 14.00-24, 16.9-24, 16.9-28, 16.9-30, 18.4-24, 15.5-25, 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 16.00-25, 23.1-26, 18.00-25,...