Vỏ xe nâng pio, solitech, the pro, tokai, michio (Thái Lan)

Vỏ xe nâng BKT, MRF (Ấn độ)

Vỏ xe nâng solideal ( Srilanka)

Vỏ xe nâng aichi, bridgestone (Nhật Bản)

Vỏ xe nâng nexen ( Hàn Quốc)

 

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại vỏ xe nâng, vỏ đặc xe nâng giá rẻ với nhiều thông số , xuất xứ từ nhiều nước khác nhau

 

Vỏ xe nâng 600-15 Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Srilanka, Hàn Quốc

Vỏ xe nâng 250-15 Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Srilanka, Hàn Quốc

Vỏ xe nâng 700-15 Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Srilanka, Hàn Quốc

Vỏ xe nâng 8.15-15 Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Srilanka, Hàn Quốc

Vỏ xe nâng 8.25-15 Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Srilanka, Hàn Quốc

 

Một số thông số chuyên dùng khác: vỏ xe nâng 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 7.00-12, 6.50-10, 16x6-8, 18x7-8, 21x8-9, 23x9-10, 550-15, 600-15, 250-15, 700-15.